Uporabniško ime in geslo, ki ga prijavitelj dobi ob prvi registraciji, velja za prijavljanje na vse razpise v aplikaciji, zato elektronsko potrdilo o prvi registraciji dobro shranite. Ponovna registracija (t. i. druga registracija) z istim uporabniškim imenom (kot ob prvi registraciji) ni mogoča. Vedno znova pa se je potrebno v aplikacijo prijaviti.